070 3237679

INSPIRATION - KONSULTATION

PASSAGEKONTROLL - SÄKERHET

gallery/sgweb
gallery/ny-lur
gallery/subscribe

INSPIRATION - KONSULTATION

PASSAGEKONTROLL - SÄKERHET

gallery/bl229
gallery/rb

Trafikbommar

Pollare

gallery/rsb

produkter för fordonsreglering

Vägspärrar

Tänk efter före ...

Inom branscherna Passagekontroll och Fysisk Säkerhet är kunderna oftast sällanköpskunder och produkterna oftast sällanköpsprodukter.

Det innebär att det är mycket svårt att utvärdera inköpen eftersom det ibland saknas kravspecifikationer (speciellt i offentliga upphandlingar).

Att köpa "det billigaste" blir tyvärr ofta dyrt i långa loppet.

Många hemsidor är vackra men har lite saklig information. Förstår ni inte, begär datablad på produkten. Finns inte detta, sök något annat.

Var noggrann med att det finns språkanpassade teknikblad och manualer för de produkter som skall användas. Saknas detta, så saknas ofta kunskap, och då är de svårt att använda lokala montörer om det skulle behövas i framtiden.

Här nedan kommer lite samlad information om hur olika "likadana" produkter kan vara.

Under rubrikerna  "Personrelaterat" respektive "Fordonsrelaterat" kommer vi att gå lite djupare i detaljerna.

En trafikbom kan kosta från 15.000:- till ca 325.000:-.

Öppningshastigheten kan vara från 0,5 till ca 30 sek.

Fria spännvidden upp till ca 14 m.

Ytbehandlingar från tunn, tunn målning upp till galvaniserad eller rostfri plåt.

En nedsänkbara pollare kan kosta från 20.000:- upp till ca 250.000:- och ända se likadana ut ovan mark!

Skillnaden är att den ena går sönder efter en påkörning av en liten personbil i 30 km/h och den andra fungerar efter en påkörning av en 7,5 t tung lastbil i 80 km/h.

Vägspärrar finns i många olika former, bredder, höjder och utföranden.

Alla har til uppgift att stoppa olika tunga fordon i olika hastigheter. 

Priser från ca 200.000:- upp till ca 500.000:- beroende vilken typ, norm och bredd man väljer.

 

Gemensamma normer

För att kunna bedömma styrkan hos en fordonsrelaterad produkt finns olika normer som inte är helt enkla att förstå.

Den nya internationella normen IWA14-1 är uppdelat i två klasser; säkerhetsprodukter och högsäkerhetsprodukter.

Många leverantörer säger att deras produkter är testade och uppfyller vissa normer. Be att få en kopia på testen och resultatet innan ni bestämmer er. Om ni blir fundersamma, byt leverantör.

 

 

produkter för personreglering

gallery/spedgates
gallery/rotationsgrind
gallery/personsluss
gallery/entregrind
gallery/vandkors

Vändkors är en enkel och billig lösning där man inte kräver hög säkerhet.

Det finns både manuella och elektriskt drivna varianter.

Ca 15-20 passager/min.

 

Vändkors

Entrégrindar

Entrégrindar, med rörliga hinder i glas eller stålprofiler, finns enkelflygliga eller dubbelflygliga (bild ovan).

På grund av att många kan passera när de är öppna bör de endast användas i bemannade receptioner.

Speedgates

Speedgate är ett samlingsnamn för en mängd produkter med ungefär samma funktion men med olika utseenden, passage-längder, passagebredder och glashöjder.

Ca 50-60 passager/min.

 

Rotationsgrindar

Personslussar

Rotationsgrindar sitter normalt i det yttre skalskyddet. De drivs manuellt eller elektriskt och kan även fås med cykeldörr eller gångdörr.

Ca 10-15 passager/min.

 

 

Enpersonslussar är den säkraste passagen där man kräver mycket hög kontroll.

De kan fås med skottsäkert glas i olika klasser, kontroll av kvarlämnde objekt i slussen samt metalldetektor.

Ca 4-10 passager/min.

Tänkbart om värde...

”Att betala för mycket är inte bra, att betala för lite är inte bra.
Betalar man för mycket förlorar man dock bara lite pengar.
Betalar man för lite, förlorar man ibland allt,
för det man köpte klarade inte det tilltänkta.
Affärsetik tillåter inte att man betalar lite och får mycket.
Handlar man med lägsta budet bör man lägga till för risken.
Gör man det har man tillräckligt för att köpa något bättre.”

John Ruskin 1819-1900