070 3237679

INSPIRATION - KONSULTATION

PASSAGEKONTROLL - SÄKERHET

gallery/sgweb
gallery/ny-lur
gallery/subscribe

INSPIRATION - KONSULTATION

PASSAGEKONTROLL - SÄKERHET

vändkors

Vändkors är en gammal och beprövad produkt som finns i många utföranden. Alla fungerar i princip på samma sätt men kan se lite olika ut. De finns manuella eller motordrivna, enkelriktade eller dubbelriktade och på många man kan välja hur de skall fungera vid strömavbrott eller vid larm.

Många kan anpassar för utomhusmontage. 

De bör bara endast användas i bemannade receptioner eftersom de är lätta att passera genom att krypa under, hoppa över eller med en enkel handrörelse smita förbi utan att det märks. Vissa modeller kan utrustas med larm som minimerarförsök till fusk

Nedan följer att antal olika utföranden med enkla förklaringar:

gallery/bar-ek
gallery/bar-ba
gallery/bar-gx
gallery/bar-skr
gallery/bar-ek-wall

Enkelt kort vändkors för montage på vägg.

Manuella vändkors

Enkelt kort fristående vändkors.

Motordrivna vändkors

gallery/bar-uni
gallery/bar-gate-stangd
gallery/bar-gate-oppen

Enkelt fristående traditionellt  vändkors.

Modernt fristående traditionellt vändkors.

Elegant fristående vändkors.

Modernt fristående vändkors med nyutvecklad teknik ger en snabbare genomströmng.

Finns både enarmat (bilden) samt traditionellt trearmat.

En grind som ger en passagebredd på 900 mm i samma serie som vändkorset till vänster ger receptionen ett enhetligt utseende.

Den vänstra bilden ovan visar grinden i stängt läge och den högra bilden visar grinden i läge fri passage.

speedgates

Speedgate är ett samlingsnamn för en mängd produkter med ungefär samma funktion men med olika utseenden, passagelängder, passagebredder och glashöjder.

Ca 50-60 passager/min, delvis beroende på aktuellt läsarsystem.

Det finns två system för de rörliga hindred:

  • Svängande teknologi där de rörliga hindren öppnas i den gåendes riktning och då får man smäckrare, elegantare och mindre utyrmmeskrävande lösningar. 
  • Glidande teknologi där hindren åker in i sidoenheterna under passagen ger kraftigare men mer utrymmeskrävande lösningar.

De flesta typer kan levereras med:

  • Olika ytmaterial eller färger.
  • Inbyggda läsare, funktionsdisplayer och kortuppsamlare.
  • Olika glashöjder samt belysning på glasens kanter.
  • Fjärrstyrning samt övervakning från reception eller annan plats.
  • Olika inställningar för vad som skall hända vid strömbortfall eller brandlarm.

Nedan följer några av ett stort antal olika utföranden med enkla förklaringar:

gallery/easygate-elite

Svängande Speedgates

gallery/easygate-1000
gallery/easygate-1400
gallery/easygate-spd

Smäcker modell med runda fronter, passagelängd 1400 mm, modulbredd 120 mm.

Passagebredd med ett glas 550 mm, med två glas 650 eller 920 mm.

Glashöjd max 1800 mm över golv.

 

Kort modell med runda fronter, passagelängd 1000 mm, modulbredd 200 mm.

Passagebredd med ett glas 550 mm, med två glas 650 eller 920 mm.

Glashöjd 850 mm över golv.

 

Modell med rektangulära fronter, passagelängd 1400 mm, modulbredd 200 mm.

Passagebredd med ett glas 550 mm, med två glas 650 eller 920 mm.

Glashöjd 850 mm över golv.

Modell med runda fronter, passagelängd 1500 mm, modulbredd 180 mm.

Passagebredd med ett glas 550 mm, med två glas 650 eller 920 mm.

Glashöjd 850 mm över golv.

 

Glidande Speedgates

gallery/easygate-lg

Oval modell med runda fronter, passagelängd 1550 mm, modulbredd 330 mm eller 510 mm.

Passagebredd 570 mm eller 920 mm.

Glashöjd max 1800 mm över golv.

 

gallery/easygate-bg

Kort oval modell med runda fronter, passagelängd 1326 mm, modulbredd 330 mm.

Passagebredd 570 mm.

Glashöjd 950 mm över golv.

 

gallery/easygate-lx

Rektangulär modell med rektangulära eller runda fronter, passagelängd 1700 mm, modulbredd 320 eller 510 mm.

Passagebredd 570 eller 920 mm.

Glashöjder 940, 1200 eller 1800 mm över golv.

 

entrégrindar

Entrégrindar är ett bra kompement till både vändkors och speedgates i bemannade receptioner. De är främst avsedda för rullstolsburna eller som materialtransportväg och bör styras från receptionen på grund av den breda öppningen och att de enbart stänger på tid.

halvhöga rotationsgrindar

Halvhöga rotationsgrindar är ett elegant alternativ till vändkors, men de kräver mer utrymme.

gallery/gle
gallery/round-top
gallery/round
gallery/samling

rotationsgrindar

Rotationsgrindar sitter normalt i det yttre skalskyddet. Det finns 3- eller 4-delade och manuella eller motordrivna. De motordrivna 3-delade är att föredra eftersom de går mjukare och är säkrare.

gallery/dea-3
gallery/dea-3-bike
gallery/rexom-era-3g
gallery/dexon-dea-gate-full

Traditionell motordriven 3-delad rotationsgrind med raka pinnar. Finns även 4-delad eller med böjda pinnar.

 

Traditionell motordriven 3-delad rotationsgrind med raka pinnar. Dessutom utrustad med motordriven cykelgrind. Kan även fås med böjda pinnar.

Det finns även varianter med cykelgrind eller med separat gånggrind. 

Traditionell motordriven 3-delad rotationsgrind med raka pinnar. Dessutom utrustad med separat motordriven gångrind. Kan även fås med böjda pinnar.

Elegant motordriven 3-delad rotationsgrind med böjda pinnar och glassidor.

Perfekt för obemannade gym-anläggningar. 

 

säkerhetsslussar

gallery/co132
gallery/co147
gallery/co137
gallery/co138

Klassiskt fyrkantigt utförande med passagebredd 600 mm. 

Beställs för passage rakt igenom eller eller 90 gradet år vänster eller höger.

Yttermått 1050×1050×2400 mm.

 

Denna entrégrind har pelarhöjd 1060 mm, glashöjd 1020 mm från golv samt ger passagebredd 900 mm.
Den går även att få med glashöjd 1800 mm och passagebredd 850 mm.

Två synkroniserade motstående grindar ger dubbel passagebredd.

Säkerhetsslussar används där man har mycket hög säkerhet. De tillåter endast en person per passage och kan dessutom fås med skottsäkert glas i olika klasser, kontroll av kvarlämnde objekt i slussen samt metalldetektor.

Vid enkelriktad trafik är genomströmningen 3 - 5 personer per minut.

Kräver man större genomströmning finns det säkerhetskaruseller, dock inte med samma höga säkerhet men med 3 gånger större genomströmning.

Elegant runt utförande med passagebredd 600 mm. 

Yttermått ø1050×2400 mm.

 

 

Elegant runt utförande med dubbeldörrar och passagebredd 900 mm. 

Yttermått ø1500×2400 mm.

 

 

Säkerhetskarusell med dörrar på den säkra sidan.

Passagebredd ca 700 mm och yttermått ca ø1800×2400 mm. 

 

 

gallery/easygate-spt

Utomhusanpassad modell med runda eller rektangulära fronter, passagelängd 1500 mm, modulbredd 180 mm.

Passagebredd med ett glas 550 mm, med två glas 650 eller 920 mm.

Glashöjd max 1800 mm över golv.

 

 

gallery/easygate-spa

Modell anpassad för betaltoaletter, passagelängd 1200 mm. Totalbredden 1300 mm ger rullstolsbredd.

Glashöjd 1400 mm över golv.

Kan förses med olika betalsystem.

 

 

Dessa varianter med ø40 mm bockade stålrör har pelarhöjd 1060 mm samt ger passagebredd 900 mm.

De kan även förses med olika fyllningar.

Två synkroniserade motstående grindar ger dubbel passagebredd.

Denna eleganta lösning med trätopp kan ha inbyggda läsare.

Pelarhöjd 1060 mm.

Yttermått ca 1500×1500 mm.

Denna robusta variant är helt uppbyggd av ø60 mm bockade stålrör.

Pelarhöjd 1060 mm.

Yttermått ca 1500×1500 mm.

Finns även variant utan böjda yttre glashinder.